Uppdrag för Svenska Unescorådet att se över deras kommunikationsplan, den grafiska profilen och hur den ska användas. 
Tog fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material. 
Utvecklade befintlig logotyp inom ramen för Svenska Unescorådets förutsättningar. 
Samarbete med Björkman & Mitchell Uppdrag för Svenska Unescorådet att se över deras...
Exempel på en bok som togs fram för Svenska Unescorådets skriftserie om Sveriges Världsminnen Exempel på en bok som togs fram för Svenska...
Tre vikfoldrar som togs fram för Svenska Unescorådet om Unescos program för människan och biosfären, Unescos världsminnen och om Svenska Unescorådet. Tre vikfoldrar som togs fram för Svenska Unescorådet...
Uppdrag att ta fram en symbol för Strukturbild Skåne.
Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman det regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner
Uppdragsgivare Region Skåne Uppdrag att ta fram en symbol för Strukturbild Skåne....
Två broschyrer om Strukturbild Skåne, en på svenska och en på engelska, uppdrag av Region Skåne Två broschyrer om Strukturbild Skåne, en på svenska...
Uppdrag att ta fram en grafisk profil för Nordisk Salong 2014 som arrangerades av Helsingborgs Konstförening och Dunkers kulturhus för första gången 2014. En jurybedömd konstsalong med deltagande från hela norden.
Uppdrag att ta fram en grafisk profil för Nordisk...
Nordisk Salong i den färgställningen som användes under själva utställningen på Dunkers kulturhus. Nordisk Salong i den färgställningen som användes under...
Uppdrag från Lundbeck läkemedel att ta fram en grafisk profil och löpande göra original/illustrationer till deras kundbearbetning. Materialet består av förpackning med broschyr och DVD-förpackning. Uppdrag från Lundbeck läkemedel att ta fram en grafisk...
Uppdrag att formge en bok, Uppdrag att formge en bok, "Klint Karins kålrot och...
Exempel på ett uppslag från boken Exempel på ett uppslag från boken "Fröuppropets...
Uppdrag av Sv Gasföreningen att ta fram en ny logotyp och grafisk profil för det nya namnet Energigas Sverige. 
Uppdraget innefattade även att ta fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material. 
Samarbete med Björkman & Mitchell Uppdrag av Sv Gasföreningen att ta fram en ny logotyp...
Exempel på affisch, broschyrer för Energigas Sverige
Samarbete med B&M Exempel på affisch, broschyrer för Energigas Sverige...
Exempel på annonser 
för Energigas Sverige
Samarbete med B&M Exempel på annonser
för Energigas Sverige
Samarbete...
Uppdrag att layouta tidningen Uppdrag att layouta tidningen "iKarlskrona", som vänder...
Uppdrag att ta fram en grafisk profil för ESS MAX IV i regionen - TITA /Region Skåne. Målsättningen var att förmedla en känsla av de fyra nyckelorden: Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktion. Uppdrag att ta fram en grafisk profil för ESS MAX IV...
Exempel på formgivning av foldrar och broschyrer för N56 Exempel på formgivning av foldrar och broschyrer för...
Uppdrag för Svenska Unescorådet att se över deras kommunikationsplan, den grafiska profilen och hur den ska användas.
Tog fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material.
Utvecklade befintlig logotyp inom ramen för Svenska Unescorådets förutsättningar.
Samarbete med Björkman & Mitchell

 Zooma bilden

 

Uppdrag för Svenska Unescorådet att se över deras kommunikationsplan, den grafiska profilen och hur den ska användas. 
Tog fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material. 
Utvecklade befintlig logotyp inom ramen för Svenska Unescorådets förutsättningar. 
Samarbete med Björkman & Mitchell
large
close
Exempel på en bok som togs fram för Svenska Unescorådets skriftserie om Sveriges Världsminnen

 Zooma bilden

Exempel på en bok som togs fram för Svenska Unescorådets skriftserie om Sveriges Världsminnen
large
close
Tre vikfoldrar som togs fram för Svenska Unescorådet om Unescos program för människan och biosfären, Unescos världsminnen och om Svenska Unescorådet.

 Zooma bilden

Tre vikfoldrar som togs fram för Svenska Unescorådet om Unescos program för människan och biosfären, Unescos världsminnen och om Svenska Unescorådet.
large
close
Uppdrag att ta fram en symbol för Strukturbild Skåne.
Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman det regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner
Uppdragsgivare Region Skåne

 Zooma bilden

Uppdrag att ta fram en symbol för Strukturbild Skåne.
Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman det regionala utvecklingsstrategin för Skåne med kommunernas översiktsplaner
Uppdragsgivare Region Skåne
large
close
Två broschyrer om Strukturbild Skåne, en på svenska och en på engelska, uppdrag av Region Skåne

 Zooma bilden

Två broschyrer om Strukturbild Skåne, en på svenska och en på engelska, uppdrag av Region Skåne
large
close
Uppdrag att ta fram en grafisk profil för Nordisk Salong 2014 som arrangerades av Helsingborgs Konstförening och Dunkers kulturhus för första gången 2014. En jurybedömd konstsalong med deltagande från hela norden.

 Zooma bilden

Uppdrag att ta fram en grafisk profil för Nordisk Salong 2014 som arrangerades av Helsingborgs Konstförening och Dunkers kulturhus för första gången 2014. En jurybedömd konstsalong med deltagande från hela norden.
large
close
Nordisk Salong i den färgställningen som användes under själva utställningen på Dunkers kulturhus.

 Zooma bilden

Nordisk Salong i den färgställningen som användes under själva utställningen på Dunkers kulturhus.
large
close
Uppdrag från Lundbeck läkemedel att ta fram en grafisk profil och löpande göra original/illustrationer till deras kundbearbetning. Materialet består av förpackning med broschyr och DVD-förpackning.

 Zooma bilden

Uppdrag från Lundbeck läkemedel att ta fram en grafisk profil och löpande göra original/illustrationer till deras kundbearbetning. Materialet består av förpackning med broschyr och DVD-förpackning.
large
close
Uppdrag att formge en bok, "Klint Karins kålrot och mor Kristinas böna", med berättelser från uppropet "Fröuppropets kulturarv" som POM samlat in. (Programmet för odlad mångfald), SLU

 Zooma bilden

Uppdrag att formge en bok,
large
close
Exempel på ett uppslag från boken "Fröuppropets kulturarv", för POM

 Zooma bilden

Exempel på ett uppslag från boken
large
close
Uppdrag av Sv Gasföreningen att ta fram en ny logotyp och grafisk profil för det nya namnet Energigas Sverige.
Uppdraget innefattade även att ta fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material.
Samarbete med Björkman & Mitchell

 Zooma bilden

Uppdrag av Sv Gasföreningen att ta fram en ny logotyp och grafisk profil för det nya namnet Energigas Sverige. 
Uppdraget innefattade även att ta fram en gemensam linje för alla trycksaker, webben, ppt och övrigt grafiskt material. 
Samarbete med Björkman & Mitchell
large
close
Exempel på affisch, broschyrer för Energigas Sverige
Samarbete med B&M

 Zooma bilden

Exempel på affisch, broschyrer för Energigas Sverige
Samarbete med B&M
large
close
Exempel på annonser
för Energigas Sverige
Samarbete med B&M

 Zooma bilden

Exempel på annonser 
för Energigas Sverige
Samarbete med B&M
large
close
Uppdrag att layouta tidningen "iKarlskrona", som vänder sig till alla Karlskronas innevånare, för INFAB Vitamin

 Zooma bilden

Uppdrag att layouta tidningen
large
close
Uppdrag att ta fram en grafisk profil för ESS MAX IV i regionen - TITA /Region Skåne. Målsättningen var att förmedla en känsla av de fyra nyckelorden: Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktion.

 Zooma bilden

Uppdrag att ta fram en grafisk profil för ESS MAX IV i regionen - TITA /Region Skåne. Målsättningen var att förmedla en känsla av de fyra nyckelorden: Tillväxt, Innovation, Tillgänglighet och Attraktion.
large
close
Exempel på formgivning av foldrar och broschyrer för N56

 Zooma bilden

Exempel på formgivning av foldrar och broschyrer för N56
large
close